Goud : een stabiele belegging

Nog niet zo heel lang geleden werd goud door sommigen als een barbaars overblijfsel uit een ver verleden omschreven, waarbij werd aangegeven dat het absoluut niet nodig was dat de beleggers ook maar enige aandacht aan dit edelmetaal schonken. Onder andere Warren Buffett was één van de superbeleggers die niet thuis gaf wanneer het goud aan de deur klopte. Op de goudmarkt viel volgens het orakel van Omaha geen rendement of dividend te rapen en dus was het niet nodig om er aandacht aan te besteden.

Maar natuurlijk is niet iedereen het daar mee eens, verre van zelfs. Stephen Cucchiaro, president van 3Edge Asset Management, houdt er een heel andere mening op na. Goud is volgens deze beleggingsadviseur uit Boston als puntje bij paaltje komt zelfs de enige stabiele belegging. Het belangrijkste pluspunt aan een belegging in goud is dat dit edelmetaal maar in beperkte mate aanwezig is op aarde. Uiteindelijk is het meeste goud al in de loop van de tijden ontgonnen, zodat er geen gevaar bestaat van overaanbod op de goudmarkt.

Cucchiaro legt bovendien een interessante link tussen goud en de groeilanden, een verband dat hij al constateerde als student wiskunde aan het MIT bij het begin van de jaren 70. Hij bestudeerde toen complexe systemen met onderling verbonden variabelen wiens interacties veel meer waren dan eenvoudige lineaire relaties. Later, na financiën te hebben gestudeerd aan de Wharton School aan de University of Pennsylvania, kwam hij tot de conclusie dat de wereldwijde kapitaalmarkten een schoolvoorbeeld waren van complexe systemen.

Om een lang verhaal kort te maken: Cucchiaro stelt vast dat de centrale banken er niet in geslaagd zijn om via hun monetaire politiek de economische groei te stimuleren. Daardoor zijn de prijzen van een aantal activa opgelopen tot boven hun fundamentele waarde. Met als gevolg dat opbrengsten uit het verleden op een kunstmatige manier naar het heden zijn getransporteerd. En dus zal de buy-and-hold strategie uit dat verleden in de toekomst niet meer werken. Zo komen goud en de emerging markets in het vizier, twee activaklassen die in de voorbije jaren stiefmoederlijke werden behandeld. Die stiefmoederlijke behandeling is meteen de link tussen beiden.

Neem een kijkje op www.mucrogold.be of neem contact op voor meer info.

Noot voor de Redactie