Armoede, persoonlijk of collectief falen?

PERSBERICHT

Armoede, persoonlijk of collectief falen?

Op 5 mei 2015 organiseerde de vereniging Inspiration in samenwerking met EPN een panelavond in de raadzaal van het Antwerpse stadhuis. De gastsprekers Katrien Schryvers, Danielle Dierckx, Veerle Stroobants en Bleri Lleshi lieten hun stem horen over het thema ‘Armoede in België’. Respectievelijk vanuit politiek, academisch, maatschappelijk en filosofisch perspectief.

Verbondenheid, cultuur en opvoeding zijn enkele van de vele aspecten die van groot belang zijn voor Inspiration. Om deze brede waaier te verhelderen organiseert de vereniging panels. Het is niet de bedoeling om bepaalde conclusies te trekken, maar eerder de onderwerpen te verduidelijken en de kennis van de deelnemers te verruimen. Om zo een steentje te kunnen bijdragen aan de maatschappij.

‘Armoede in België’ luidde het onderwerp van het derde panel van Inspiration. Elke gastspreker nam de kwestie onder de loep vanuit eigen professionele invalshoek maar over één ding was er eenduidigheid; armoede is niet ver van ons bed en er kan en moet iets aan gedaan worden. Volgens Schrijvers is er meer werk aan de winkel dan mensen een leefloon geven; ze hebben onder andere ook recht op culturele participatie. Alle beleidsdomeinen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ook volgens Dierckx is armoede geen financieel probleem meer, maar een samenhang van meerdere problemen. Zelfs een extra diploma is een tijdelijke oplossing. Voor een langdurig effect zijn sociale netwerken essentieel. Stroobants meent dat de maatschappelijke taak bestaat uit het formuleren van beleidsaanbevelingen om armoede beter te bestuderen en te bestrijden. “Armoede wordt door politici gezien als een persoonlijk falen in plaats van een collectief falen.” aldus Lleshi. Bovendien ziet hij armoede als een schending van de grondwet. Recht op onderwijs en huisvesting wordt onder andere geschonden.

De panelavond eindigde met een dynamische vraag- en antwoordronde. Het viel op dat het belang van social networking herhaaldelijk aan bod kwam.

‘Noot voor de redactie’

Contactpersoon: Serife Yigit
Adres: Berendrechtstraat 92, 2020 Antwerpen
GSM: 0488 45 11 00
E-mail: info@inspirationvzw.be
Website: www.inspirationvzw.be

Noot voor de Redactie